Olympiada

Olimpijada je mesto od velikog istorijskog značaja, nazvana po majci Aleksandra Velikog, kao rodno mesto grčkog filozofa Aristotela i zbog svoje blizine značajnom drevnom gradu Stigira. Grad Antička Stagira nalazio se na dva brda, a iskopavanja koja su započeta 1990. godine dovela su do zaključka da su prvi doseljenici naselili severno brdo. U pitanju su bili Jonski kolonisti iz Androsa, a sam nastanak Antičke Stagire vezuje se za 655. godinu p.n.e. Kako je rastao broj stanovnika mesta tako se ono i širilo prema južnom brdu, a sredinom 5. veka p.n.e i ovaj deo grada bio je formiran u celosti. Mesto je bilo opasano jakim bedemom i odlično utvrđeno uz postojanje okruglih i četvrtastih tornjeva čiji su ostaci i danas u izuzetno dobrom stanju. Mnogi predmeti koji su otkriveni izloženi su u muzeju u Olimpijadi. To je veoma lepa okolina i sada je zaštićena kao oblast izuzetne prirodne lepote na obalskoj ravnici sa planinama koje se uzdižu iza nje. Novi grad Olimpijada datira iz 1924. i ima dugu srpastu plažu dobrog peska koji se nežno spušta u more. Na južni kraj gleda kapela, a u sredini plaže su taverne i ležaljke. Na severnom kraju je dugi nasip i još taverni uz plažu dok pesak ne nestane u borovima koji prekrivaju rt. U okruženju Olimpijade ima sedam plaža koje su vredne poseta zbog svoje čistoće i ne preterane gužve.

 Ponuda 1