Brod-Bratislava-Bec-elitetravel-prolecna-putovanja

Najbliža dva glavna grada u svetu su povezana drumskim putem, železnicom a i rekom, što je po nama najinteresantnije. Uz popularnu dnevnu plovidbu brodom otkrićete prirodne lepote Dunava i provesti dan u Beču. Videćete Komarno, najveću slovačku luku. Posetićete Šopron, romantični pogranični grad, koji se sa svojim kulturnim dobrima svrstava u najbogatije gradove Mađarske. Poslednje popodne ćete provesti u Gracu jednom od najbolje očuvanih Evropskih gradova, sa neopisivim spojem gotike, renesanse, baroka i moderne arhitekture, poznatom po uskim uličicama i slikovitim dvorištima.

pdfPreuzmite program za štampu

 

KOMARNO – BRATISLAVA – BEČ (brodom) – ŠOPRON – GRAC

4 dana autobusom

DNEVNA VOŽNJA U ODLASKU, UKLJUČENI IZLETI!

TERMINI PUTOVANJA:  6./9.april 2015.  1./4.maj 2015.  13./16.jun 2015.  22./25.avgust 2015.

PROGRAM PUTOVANJA: 

1. dan   BEOGRAD – NOVI SAD – KOMARNO – BRATISLAVA   

PLATITE NA RATE            Polazak autobusa iz Beograda u 06:00 sati sa parkinga preko puta Buvlje pijace na Novom Beogradu, ugao Jurija Gagarina i Antifašističke borbe, iz Novog Sada u 07:30 sati sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici.Putovanje kroz Mađarsku i Slovačku sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Komarno u popodnevnim satima. Razgledanje gradića sa romantičnim centrom, u kojem je do kraja 19. veka živeo znatan broj srpskih doseljenika i na čije prisustvo podseća pravoslavna crkva. Nakon razgledanja nastavak putovanja za Bratislavu. Po dolasku smeštaj u hotel. Večernja šetnja centrom grada uz razgledanje: katedrala Sv.Martina iz XI veka, Narodno pozorište, Hlavni trg, Rolandova fontana, Gradska većnica, Mihalska brana... Povratak u hotel. Noćenje.

2. dan  BRATISLAVA – BEČ – BRATISLAVA

                  Doručak. Odlazak autobusom do Dunava i ukrcavanje na brod. Vožnja brodom ka Beču uz razgledanje prirodnih lepota Dunava. Po dolasku u pristanište iskrcavanje i kratka vožnja metroom do najužeg centra Beča. Zatim razgledanje pešice: Stefansplatz, Kertnerstrasse, Graben, Petersplatz, zimska rezidencija Habzburgovaca-Hofburg, Mariatheresienplatz, Mariahilferstrasse… Slobodno vreme. Povratak metroom do pristaništa i ukrcavanje na brod za povratak u Bratislavu. Dolazak u večernjim satima. Vožnja autobusom do hotela. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan  BRATISLAVA – ŠOPRON – GRAC

Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak za Šopron. Po dolasku obilazak jednog od najlepših gradova Mađarske, gde većina zgrada datira iz vremena baroka i nove gotike: centralni trg, Vatreni toranj, Gradska kuća, Katedrala, Sinagoga, gotičke, barokne i renesansne građevine, nadaleko čuveni vinski podrumi… Po razgledanju polazak za Grac. Dolazak u ranim popodnevnim satima. Razgledanje: fontana posvećena štajerskom princu, koja predstavlja četiri reke: Muru, Dravu, Ens i San, Landhaus-renesansna palata pokrajinskog parlamenta, centralni gradski trg sa Gradskom kućom, zgrada Luegg, Strehly poslastičarnica s kraja XVI veka, Rimokatolička crkva, glavni izložbeni centar-Kunsthaus, toranj sa satom (velika kazaljka pokazuje sate), ostrvo na Muri… U večernjim satima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.

4. dan  BEOGRAD – NOVI SAD

                  Dolazak u Beograd i Novi Sad u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

           CENA ARANŽMANA IZNOSI: 169 € po osobi

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji, smeštaj u hotelu „Saffron“ ili sličnom sa 3*/4* u Bratislavi, u 1/2 i 1/3 sobama, sa 2 noćenja sa doručkom, karta za vožnju brodom na relaciji Bratislava-Beč-Bratislava, povratna karta za metro u Beču, razgledanje prema programu, turistički vodič tokom putovanja i organizacija putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: međunarodno putno zdravstveno osiguranje (567,00 din.), individualni troškovi putnika.

NAPOMENA: Postoji mogućnost doplate za večeru po ceni od 20 € (dve večere), ukoliko za to bude više od 20 zainteresovanih putnika. Potrebno potvrditi prilikom rezervacije.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:40% od cene aranžmana.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

U jednakim mesečnim ratama čekovima građana sa prispećem poslednje rate 2 meseca po završetku putovanja ili 40% prilikom rezervacije, a ostatak 60% najkasnije 10 dana pre putovanja, u gotovini, platnim karticama (visa,dina,master,maestro), u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu OTP Banke na dan uplate.

  NAPOMENE:

– Redosled sedenja u autobusu se isključivo pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, i u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta ukoliko su raspoloživa, po ceni od 7 € po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), doplatna sedišta se nalaze na donjoj platformi ( II, III i IV red).
– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

– Krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska.

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.

– Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 sati (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.elitetravel.co.rs. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino je validan pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije koji stranci preda zaposleni radnik agencije.

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Rok za prijavu zavisi od broja već prijavljenih putnika. Preporučujemo da se raspitate o aranžmanu minimum 1 mesec ranije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija „ELITE TRAVEL“, Novi Sad. Licenca ministarstva za turizam broj 326 od 18.02.2010 godine.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije ELITE TRAVEL.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 7 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Cenovnik br.1 za program Komarno-Bratislava-Beč-Šopron-Grac 4 dana autobusom od 2.12.2014.