BOŽIĆNIMARKET i ŠOPING

Beč je elegantan grad obavijen velom kulture koji vas prati gde god da pođete. U XVIII veku, kada su počele da niču barokne građevine Beč doživljava svoj procvat. Habzburgovci su negovali klasičnu muziku što je dovelo Mozarta i Betovena a kasnije u XIX veku i Šuberta i Štrausa u grad. Muzičarima su se pridružili slikari i pisci učinivši da Beč postane kulturna prestonica Evrope. Poseta Beču u vreme božićnog marketa je posebno isustvo za sve – praznična atmosfera, tradicionalna jela, zanatski proizvodi, čuveno kuvano vino …

TERMINI:                                              CENA PO OSOBI:                                BROJ RATA:

13/15. decembar 2013.             67 €                          4

20/22. decembar 2013.            67 €                          4

[tab:Program putovanja,cena,broj rata]

3 dana autobusom

1. dan             NOVI SAD –  BEČ

Polazak autobusa u 23:30 sati sa parkinga ispred “Lokomotive” na železničkoj stanici. Putuje se preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan             BEČ

Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Odlazak u tržni centar “SCS” gde su zastupljeni brendovi: ZARA,H&M,C&A,ESPRIT,HUGO BOSS,BENETTON… Slobodno vreme do 12:00 sati. Smeštaj u hotel. Polazak u panoramsko razgledanje grada autobusom: dvorac Belvedere, Karlsplatz, Secesion, Volkstheater, Rathaus… Zatim šetnja kroz prvi becirk: Stefansplatz, Kertnerstrasse, Graben, Petersplatz, zimska rezidencija Habzburgovaca-Hofburg, Mariatheresienplatz, Mariahilferstrasse… Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan              BEČ  – NOVI SAD

Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme u gradu ili fakultativni odlazak za Šenbrun, u obilazak nekadašnje letnje rezidencije carske porodice. Razgledanje dvorskih vrtova i obilazak odaja dvorca. Nakon razgledanja povratak u centar grada. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na Dunavski toranj, fascinantnu građevinu sa rotirajućim restoranom odakle se pruža prelepa panorama Dunava i Beča. Polazak za Novi Sad u 17:00 sati. Dolazak posle ponoći, u zavisnosti od zadržavanja na graničnom prelazu.

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji, smeštaj u hotelu “Pyramide” sa 4* u Beču, u dvokrevetnim sobama, i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (po želji), sa 1 noćenjem sa doručkom (kontinentalni švedski sto),  razgledanje prema programu, turistički vodič tokom putovanja i organizacija putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: međunarodno putno zdravstveno osiguranje (239,00 din.), fakultativni izleti, ulaznice, individualni troškovi putnika.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

  • Šenbrun palata (Imperial tour) – 20 € odrasli / 15 € deca

  • Dunavski toranj – 10 € odrasli / 5 € deca

Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 osoba. Deca od 2-12 god. imaju popust, deca od 0-2 god. besplatno. Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Beču, isključivo u evrima. U slučaju manjeg broja prijavljenih kao i u slučaju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa, cena  je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

U jednakim mesečnim ratama čekovima građana sa prispećem poslednje rate 2 meseca po završetku putovanja ili 40% prilikom rezervacije, a ostatak 60% najkasnije 10 dana pre putovanja, u gotovini, platnim karticama (visa,dina,master,maestro), u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu OTP Banke na dan uplate.

[tab:Napomene]

NAPOMENE:

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

– Krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska.

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.

– Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ponuda registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.elitetravel.co.rs. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Sajt je informativnog karaktera.

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Rok za prijavu zavisi od broja već prijavljenih putnika. Preporučujemo da se raspitate o aranžmanu minimum 1 mesec ranije.

Organizator putovanja je Turistička agencija „ELITE TRAVEL“, Novi Sad. Licenca ministarstva za turizam broj 326 od 18.02.2010 godine.

Cenovnik br.1 za program Beč-Božićni market i šoping 3 dana autobusom od 10.10.2013.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije ELITE TRAVEL.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 7 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.