Beč je elegantan grad obavijen velom kulture koji vas prati gde god da pođete. U XVIII veku, kada su počele da niču barokne građevine Beč doživljava svoj procvat. Habzburgovci su negovali klasičnu muziku što je dovelo Mozarta i Betovena a kasnije u XIX veku i Šuberta i Štrausa u grad. Muzičarima su se pridružili slikari i pisci učinivši da Beč postane kulturna prestonica Evrope. Provozajte se kočijama kroz stari deo grada i uživajte u slasti Saher torte u jednoj od poznatih poslastičarnica.

[tab:Termini putovanja,cene,broj rata]

ISPLANIRAJTE SVOJE PUTOVANJE UNAPRED!

 

PLATITE U RATAMA!

TERMINI:                                              CENA PO OSOBI:                           BROJ RATA:

07/11.novembar 2013.                                          99 €                                          6

08/12.novembar 2013.                                          99 €                                          4

21/25.novembar 2013.                                          99 €                                          4

05/09.decembar 2013.                                          99 €                                         5

12/16.decembar 2013.                                          109 €                                        5

[tab:Program putovanja]

PROGRAM PUTOVANJA:

BEČ

5 dana autobusom

1. dan             NOVI SAD – PARNDORF – BEČ

Polazak autobusa u 23:00 sata sa parkinga ispred “Lokomotive” na železničkoj stanici. Putuje se preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan             PARNDORF – BEČ

Dolazak u outlet centar “Parndorf” u jutarnjim satima. Slobodno vreme za šoping. Zatim oko podne, nastavak putovanja za Beč. Po dolasku panoramski obilazak grada autobusom: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habzburgovaca-Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, jevrejska četvrt, zabavni park Prater, Hundertvaserhaus, novi deo grada Uno-city, Dunavski toranj…A potom šetnja kroz prvi becirk: katedrala Sv.Stefana, trg Sv.Stefana, Kertner ulica, Graben ulica… Odlazak u hotel na smeštaj. Noćenje.

3. dan              BEČ (Šenbrun, Prater, Grincing)

Doručak. Nakon doručka slobodno pre podne ili fakultativni odlazak u Šenbrun, nekadašnju letnju rezidenciju carske porodice i Prater, najstariji zabavni park u Evropi, prepoznatljiv po grandioznom čeličnom točku. Slobodno vreme. U večernjim satima, fakultativni odlazak na večeru u Grincing, čuvenu boemsku, vinarsku četvrt na obodu grada. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan              BEČ (Dvorac Belvedere i Dunavski toranj) – NOVI SAD

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i slobodno vreme u gradu ili fakultativni odlazak za dvorac Belvedere i Dunavski toranj. Dvorac Belvedere je jedan od najlepših baroknih ansambala Evrope, danas sedište austrijske galerije umetnosti, šetnja baštom (ulaznica za unutrašnjost se posebno plaća). Dunavski toranj, fascinantna građevina sa rotirajućim restoranom odakle se pruža prelepa panorama Dunava i Beča. Slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Novi Sad. Vožnja kroz Mađarsku.

5. dan NOVI SAD

Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji, smeštaj u hotelu sa 3* u Beču, u dvokrevetnim sobama, i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, sa 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto),  razgledanje prema programu, turistički vodič tokom putovanja i organizacija putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: međunarodno putno zdravstveno osiguranje (520,00 din.), fakultativni izleti, ulaznice, individualni troškovi putnika.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

  • Šenbrun palata (Grand Tour) i zabavni park Prater (razgledanje dvorskih vrtova i obilazak odaja dvorca, i prevoz do Pratera) – 25 € odrasli / 15 € deca (obavezna rezervacija prilikom prijave)
  • Večera u Grincingu, sa prevozom – 25 € odrasli / 15 € deca
  • Bašta dvorca Belvedere i Dunavski toranj – 15 € odrasli / 10 € deca (razgledanje spoljašnjosti dvorca i ulaznica za Dunavski toranj, sa prevozom)

Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 osoba. Deca od 2-12 god. imaju popust, deca od 0-2 god. besplatno. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena  je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slučaju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana.

POPUST: Deca od 2-12 godina imaju popust od 40% u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju krevet u hotelu, imaju sedište u autobusu).

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

40% prilikom rezervacije, a ostatak 60% najkasnije 10 dana pre putovanja, u gotovini, platnim karticama (visa,dina,master,maestro) ili u jednakim mesečnim ratama čekovima građana sa prispećem poslednje rate 2 meseca po završetku putovanja, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu OTP Banke na dan uplate.

[tab:Napomene]

NAPOMENE:

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

– Krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska.

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.

– Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ponuda registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.elitetravel.co.rs. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Rok za prijavu zavisi od broja već prijavljenih putnika. Preporučujemo da se raspitate o aranžmanu minimum 1 mesec ranije.

Organizator putovanja je Turistička agencija „ELITE TRAVEL“, Novi Sad. Licenca ministarstva za turizam broj 326 od 18.02.2010 godine.

Cenovnik br.2 za program Beč 5 dana autobusom (proleće-leto-jesen) od 25.05.2013.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije ELITE TRAVEL.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 7 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.