POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA U USLOVIMA VANREDNOG STANJA

Poštovani putnici,
Poštujući preporuku Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije u uslovima uvedenog vanrednog stanja o ograničenju kretanja građana turistička agencija ELITE Travel donela je sledede odluke:

1. Elite Travel od 20.03.2020. godine do prestanka vanrednog stanja posluje u vanrednim okolnostima i uvodi dežurstvo radnim danima od 10:00 do 14:00 sati. Rad sa strankama se obustavlja s obzirom da ne želimo da izlažemo dodatnom riziku putnike kao i zaposlene. Sva neophodna komunikacija u ovom periodu de se obavljati isključivo putem telefona ili e maila.

2. Sva turistička putovanja ugovorena do 15.05.2020.g., odnosno do okončanja vanrednog stanja otkazuju se.

3. Na osnovu trenutne situacije, a u saradnji sa Ministarstvom Turizma i YUTA-om demo utvrditi mere koje de se preduzeti za ved upladene aranžmane (odlaganje školskih ekskurzija, promena termina). Putnici mogu sporazumno raskinuti ugovor o putovanju uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti upladenog putovanja u periodu od godinu dana od dana planiranog putovanja. Ukoliko je organizator imao stvarne troškove po pitanju realizacije putovanja, ukupan iznos obaveze se umanjuje za taj iznos.

4. Sva turistička putovanja ugovorena za letnju turističku sezonu 2020.g. realizovade se u skladu sa ugovorom. YUTA de u saradnji sa nadležnim Ministarstvom i preporukama nadležnih organa, kao i Svetske zdravstvene organizacije, u zavisnosti od situacije, početkom maja meseca dati dalje preporuke u vezi letnjih putovanja.

5. Dežurni brojevi telefona za sve neophodne kontakte tokom vanredne situacije radnim danima od 10:00 do 14:00 sati su: 069/5521210 i 065/2325627. E-mail adrese: agencija@elitetravel.co.rs i komercijala@elitetravel.co.rs

O svim daljim aktivnostima bidete blagovremeno informisani i obavestavamo Vas da ćemo svoje odluke donositi u skladu sa preporukama i odlukama resornog Ministarstva i YUTA-e. Želimo svima zdravlje u predstojedim danima, da poštujete odluke nadležnih organa i da svi na kraju iz ove krizne situacije izađemo još jači. Hvala Vam na strpljenju i razumevanju.

Elite Travel Novi Sad
20.03.2020.


Odluka u PDF-u: POSLOVANJE T A U USLOVIMA VANREDNOG STANJA