Poštovani,

1. Poštujući preporuku Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije u uslovima ukidanja vanrednog stanja i relaksacije mera uvedenih usled bolesti COVID 19 izazvane virusom Sars-Cov-2 u cilju postepenog oživljavanja privrednih aktivnosti preporučuje se turističkim agencijama / Organizatori putovanja, Posrednici, Rent a car/ da u periodu počev od 18.05.2020. godine  do 15.06.2020. godine, pored dosadašnje prakse informisanja putnika preko maila – portal, odnosno posebnih obaveštenja na sajtu otpočnu sa postepenom normalizacijom rada poslovnica u zavisnosti od vrste turističkih aranžmana i obima poslovanja.

U skladu sa Zakonom o turizmu i Zakonom o trgovini, turističke agencije su dužne da odrede i vidno istaknu radno vereme, da se istog pridržavaju i da u slučaju vanrednih promena, prekida ili drugih oblika privremenog prestanka obavljanja delatnosti,  izmene vidno označe. Potrebno je da do 18.05.2020. godine  vidno istaknu na ulazu u poslovne prostorije-poslovnice, radno vreme (skraćeno ili puno radno vreme), ili odluku da Agencija neće raditi do određenog datuma. U slučajevima kada agencija ne radi sastavni deo odluke moraju biti iskatnuti kontakt telefoni ili e-mail adresa na koje putnici mogu da dobiju potrebne informacije.

Prilikom otpočinjanja rada poslovnica striktno treba primenjivati zaštitne mere prtporučene od strane Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja https://www.zdravlje.org.rs/index.php/covid19  sa ciljem zaštite putnika i zaposlenih.

2. Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 31.05.2020. godine, usled izmenjenih okolnosti, otkazuju se.

3. Putnicima će biti ponuđene POTVRDE O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA, shodno Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020. godine, uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021. godine. Ukoliko putnici ne realizuju zamenska putovanja iz bilo kog razloga u ovom roku, mogu počev od 01.01.2022. godine potraživati povraćaj sredstava od OTP, koji je u obavezi da u roku od 14 dana ispuni ovaj zahtev putnika (Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020. godine).

Uputstvo sa preporukom o postupanju po Uredbi, stručne službe YUTA-e će dostaviti OTP  u što kraćem roku nakon usaglašavanja teksta sa nadležnim ministarstvom.

 YUTA će pratiti  razvoj situacije i trudiće se da Uredba Vlade Republike Srbije od 30.04.2020. godine bude sprovedena na  najbolji način. Apelujemo na putnike da imaju razumevanja i da ćemo pratiti  razvoj situacije kao i  da ćemo se truditi da nađemo najbolji način u datim okolnostima da zaštitimo  interese i prava putnika ali i opstanak turističkih agencija.

O svim daljim aktivnostima bićete blagovremeno informisani!


YUTA Info

NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA SRBIJE

Kondina 14, Beograd, Srbija

www.yuta.rs, yuta@yuta.rs


Obaveštenje u PDF-u: Yuta obaveštenje


Uredba o ponudi zamenskog putovanja u PDF-u: Uredba