SMEDEREVSKA TVRĐAVA → TVRĐAVA RAM → SREBRNO JEZERO → KRSTARENJE DUNAVOM → GOLUBAČKI GRAD (PANORAMSKI SA BRODA)

TERMIN PUTOVANJA:USKORO

INFORMACIJE I REZERVACIJE:
021/66-11-250
069/55-21-210
office@elitetravel.co.rs

Putovanje ne bira vreme i svaki trenutak, pravi je trenutak za nova putovanja i iskustva. Mi Vam predlažemo da sa nama krenete na neko od mnogih nezaboravnih putovanja koja smo spremili za Vas.

Na ovom putovanju krstarimo Dunavom i upoznajemo Srbiju i tvrđave na Dunavu. Na našem putovanju obilazimo jednu od najvećih srednjovekovnih tvrđava u Evropi, Smederevsku tvrđavu. Posetićemo nedavno renoviranu tvrđavu Ram, koja spada u najstarija artiljerijska utvrđenja. Uživaćemo u čarima i lepotama Srebrnog jezera, poznatog i kao „srpsko more“. Krstarenje Dunavom predstavlja najatraktivniji deo putovanja, a na relaciji Srebrno jezero – Golubac – Srebrno jezero prepustićemo se čarima i lepotama ovog kraja. Naučićemo i sve misterije koje pruža srednjovekovna tvrđava Golubački grad, koja je nakon renoviranja prava lepotica na obali Dunava.

Putovanja su kreirana iz našeg ugla, sa više od 20 godina iskustva u organizaciji putovanja koja podrazumevaju kvalitet, iskusne vodiče, vozače, lagani ritam i uživanje u samom doživaljaju puta. 

NE PUTUJEMO RADI PUTOVANJA, PUTUJEMO RADI UŽIVANJA!


PROGRAM PUTOVANJA:
NOVI SAD → SMEDEREVO → RAM → SREBRNO JEZERO → KRSTARENJE → NOVI SAD

→ Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 07:00 sati. Putuje se preko Beograda do Smedereva i Smederevske tvrđave. Obilazak srednjovekovne tvrđave koju je sagradio despot Đurađ Branković u XV veku. Smederevski grad je bio (kada se izuzmu utvrđene varoši) jedna od najvećih srednjovekovnih tvrđava u Evropi i druga srednjovekovna srpska prestonica na obali Dunava.

→ Nastavak putovanja do tvrđave Ram. Tvrđava Ram je nedavno renovirana, spada u najstarija artiljerijska utvrđenja u Srbiji. Nema pouzdanih podataka o vremenu nastanka tvrđave Ram, ali se prvi put pominje 1128. godine, kao mesto u čijoj blizini su se sukobile vizantijska i mađarska vojska.

→ Posle obilaska tvrđave vožnja do Srebrnog jezera. Srebrno jezero je veštačko jezero na desnoj obali Dunava i predstavlja njen nekadašnji rečni rukavac koji je danas zatvoren dvema branama. Slobodno vreme za individualne aktivnosti: šetnju, razgledanje… Ručak (fakultativno).

→ Nakon slobodnog vremena ukrcavanje na brod « Silver Star » i tročasovna plovidba sa zadivljujućim pogledom na dunavsko priobalje – Veliko Gradište, ušće reke Pek, naselje Požežno (svaka kuća je mala fabrika metli), rečno ostrvo Moldova (pripada Rumuniji) i na kraju svakako najveća atrakcija ovog putovanja Golubačka tvrđava na samom ulasku u Đerdapsku klisuru. Panoramsko razgledanje tvrđave Golubački grad sa broda koja je do dana današnjeg predmet raznih spekulacija kada je datiranje u pitanju, i niko sa sigurnošću ne može da kaže ko je tvorac, ili na čijim temeljima je nastala. Misterija vezana za Golubački grad samo dodatno daje na značaju, koje na osnovu izgleda koji je sačuvalo možemo najtešnje povezati sa srednjovekovnom srpskom državom. Povratak ka Srebrnom jezeru.

→ Nakon plovidbe povratak autobusom ka Novom Sadu. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima.


Program putovanja (PDF): TVRĐAVE NA DUNAVU (USKORO)1 DAN – PUTOVANJE AUTOBUSOM I BRODOM!


TERMIN PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANAALL INCLUSIVE CENA ARANŽMANA
USKOROUSKOROUSKORO*

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • Ulaznice po programu putovanja (Smederevska tvrđava),
 • Tročasovna vožnja brodom na relaciji Srebrno jezero – Golubac – Srebrno jezero,
 • Licencirani turistički vodič tokom putovanja i
 • troškovi organizacije putovanja.

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO (PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI):

 • Ulaznica za Tvrđavu Ram: 300 dinara
 • Ručak

* U ALL INCLUSIVE CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • troškovi organizacije putovanja,
 • ulaznice po programu putovanja (Tvrđava Ram, Smederevska tvrđava),
 • Tročasovna vožnja brodom na relaciji Srebrno jezero – Golubac – Srebrno jezero i 
 • ručak.

NAPOMENE:

 • Plaćanje 50% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 10 dana pre putovanja.
 • Prema Zakonu o turizmu, čl. 79, Garancija putovanja se ne odnosi na jednodnevne izlete tj. putovanja kraća od 24 sata.
 • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge, piće na brodu.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene i Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE

Opšti uslovi putovanja (PDF): OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.


Cenovnik br. 1 za program: „Tvrđave na Dunavu“ od 17.09.2020. godine

Šifra programa: SRB – TND02