TOPOLA → OPLENAC → KOMPLEKS ZADUŽBINE KRALJA PETRA I → CRKVA SVETOG ĐORĐA (MAUZOLEJ KRALJEVSKE PORODICE) → KRALJEVA VINARIJA → ARANĐELOVAC → BUKOVIČKA BANJA

TERMIN PUTOVANJA:USKORO

INFORMACIJE I REZERVACIJE:
021/66-11-250
069/55-21-210
office@elitetravel.co.rs

Putovanje ne bira vreme i svaki trenutak pravi je trenutak za nova putovanja i iskustva. Mi Vam predlažemo da sa nama krenete na neko od mnogih nezaboravnih putovanja koja smo spremili za Vas.

Na ovom putovanju upoznajemo Srbiju i srce Šumadije. Posetićemo Topolu i obići kompleks zadužbine kralja Petra I. Uživaćemo u najboljim vinima ovoga kraja. Posetićemo Aranđelovac i obići Bukovičku banju poznatu po izuzetno uređenom parku.

Putovanja su kreirana iz našeg ugla, sa više od 20 godina iskustva u organizaciji putovanja koja podrazumevaju kvalitet, iskusne vodiče, vozače, lagani ritam i uživanje u samom doživaljaju puta. 

NE PUTUJEMO RADI PUTOVANJA, PUTUJEMO RADI UŽIVANJA!


PROGRAM PUTOVANJA:
NOVI SAD → TOPOLA → ARANĐELOVAC NOVI SAD

→ Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 07:00 sati. Putuje se preko Beograda do Topole, smeštene u srcu Šumadije, koja je do danas zadržala izgled tipične varošice iz XIX veka. Obilazak spomenika kulture Topole, a u obilasku kompleksa Zadužbine kralja Petra I idemo do Oplenca gde je obilazak crkve Svetog Đorđa (Mauzolej kraljevske porodice Karađorđević) grobno mesto dinastije Karađorđević sa verno reprodukovanim najlepšim freskama srpskog srednjovekovnog slikarstva, Kuću kralja Petra I sa izložbom ličnih predmeta porodice i sa tematskim postavkama vezanim za ovu dinastiju, Galeriju u Vinogradarevoj kući, Karađorđev grad sa istorijskom postavkom gde su očuvani konak sa kulom, crkva sa zvonikom i škola i Kraljevu vinariju koja je jedna od najstarijih vinarija u Srbiji. Degustacija vina

→ Putovanje nastavljamo odlaskom do Aranđelovca, grada kome je ime dao Miloš Obrenović. Ručak. Razgledanje i odlazak do Bukovičke banje, poznate po izuzetno uređenom parkom sa alejama cveća, fontanama i mermernim skulpturama. Šetnja i razgledanje. Slobodno vreme do polaska. Dolazak u Novi Sad na mesto polaska u večernjim satima.


Program putovanja (PDF): SRCE ŠUMADIJE (USKORO)1 DAN – IZLET AUTOBUSOM

TERMIN PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANAALL INCLUSIVE CENA ARANŽMANA
USKOROUSKOROUSKORO*

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • Licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja i
 • Troškovi organizacije putovanja.

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO (PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI):

 • Ulaznica za kompleks u Topoli: 500 dinara
 • Degustacija vina u Kraljevoj vinariji: 300 dinara
 • Ručak

* U ALL INCLUSIVE CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • troškovi organizacije putovanja,
 • ulaznica za kompleks Zadužbine u Topoli,
 • degustacija vina u Kraljevoj vinariji i
 • ručak.

NAPOMENE:

 • Plaćanje 50% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 10 dana pre putovanja.
 • Prema Zakonu o turizmu, čl. 79, Garancija putovanja se ne odnosi na jednodnevne izlete tj. putovanja kraća od 24 sata.
 • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene i Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE

Opšti uslovi putovanja (PDF): OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.


Cenovnik br. 1 za program: „Srce Šumadije“ od 20.08.2020. godine

Šifra programa: SRB – SŠ 01