MANASTIR ZAOVA → MANASTIR GORNJAK → VRELO MLAVE → KRUPAJSKO VRELO

TERMIN PUTOVANJA:USKORO

INFORMACIJE I REZERVACIJE:
065/23-25-627
komercijala@elitetravel.co.rs

Putovanje ne bira vreme i svaki trenutak pravi je trenutak za nova putovanja i iskustva. Mi Vam predlažemo da sa nama krenete na neko od mnogih nezaboravnih putovanja koja smo spremili za Vas.

Upoznaj Srbiju na putovanju “Blaga Homolja”. Homolje je jedan od najlepših ali i najtajnovitijih delova Srbije. Posetićemo manastir Zaova koji je iz doba kneza Lazara kao i njegovu zadužbinu manastir Gornjak koji se u to vreme zvao manastir Ždrelo. Uživaćemo u prelepoj prirodi homoljske oblasti i posetićemo turističke atrakcije Vrelo Mlave i Krupajsko vrelo.

Putovanja su kreirana iz našeg ugla, sa više od 20 godina iskustva u organizaciji putovanja koja podrazumevaju kvalitet, iskusne vodiče, vozače, lagani ritam i uživanje u samom doživaljaju puta. 

NE PUTUJEMO RADI PUTOVANJA, PUTUJEMO RADI UŽIVANJA!


PROGRAM PUTOVANJA:
NOVI SAD → MANASTIR ZAOVA → MANASTIR GORNJAK → VRELO MLAVE → KRUPAJSKO VRELO

→ Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 06:00 sati. Putuje se autoputem preko Beograda do Požarevca i magistralom do manastira Zaova. Manastir Zaova, je udaljen pet kilometara od Malog Crnića. Smatra se da je ovaj manastir, koji se prvi put spominje u turskim zapisima 1467. godine, nastao u 14. veku, u doba kneza Lazara. Unutar manastira Zaova može se videti zazidan Jeličin grob, sa freskom koja predstavlja njeno rastrzanje sa četiri bela konja. Obilazak manastira.

→ Sledeća stanica na našem putovanju je manastir Gornjak. Manastir Gornjak se nalazi u Gornjačkoj klisuri (ili Kapiji Homolja, kako je nazivaju) na levoj obali Mlave, ispod litica planine Ježevac. Pod ovim imenom se pominje od 16. veka. Zadužbina je kneza Lazara. U Lazarevo vreme zvao se Ždrelo i danas leži na ostacima starog srednjovekovnog grada Ždrela. Osnivačku povelju manastiru Gornjak knez Lazar je izdao 1. avgusta 1378. godine u slavu Presvetoj Bogorodici. Obilazak manastira i slobodno vreme.

→ Putovanje nastavljamo odlaskom do Žagubice i Vrela Mlave. Vrelo Mlave je turistička atrakcija Homolja. Nalazi se u samoj Žagubici, ispod severnih obronaka planine Beljanice, na nadmorskoj visini od 314 metara i predstavlja malo jezero odakle izvire reka Mlava. Nalazi se u prirodnom amifiteatru, koji se u pravcu zapada otvara u kratku dolinu kojom otiče voda. Vrelo Mlave ima nekih 30-tak metara u prečniku, a voda, usled velike dubine, ima tamnozelenu boju. Ronilačke ekipe spustile su se do dubine od oko 74 metara, ali nisu dospeli do dna vrela, tako da je dubina ovog jezerceta i danas nepoznata. Obilazak Vrela Mlave i slobodno vreme za fotografisanje, osveženje ili ručak u obližnjem restoranu.

→ Poslednja stanica na našem putovanju je Krupajsko vrelo. Homoljski kraj je poznat kao velika ekološka oaza. Krupajsko vrelo predstavlja jednu od prirodnih retkosti i obeležja ovog kraja. Svojom jedinstvenom lepotom, ovo izvorište, koje na površini stvara kraško jezero, neodoljivo mami u carstvo šuma, voda i čistog planinskog vazduha. Lekovite vode termalnog izvora, koje se mešaju sa hladnom izvorskom vodom Krupajskog vrela, upotpunjuju sliku ovog bajkovitog predela. Slobodno vreme za fotografisanje, osveženje ili obrok u obližnjem restoranu do polaska. Dolazak u Novi Sad na mesto polaska u večernjim satima.


Program putovanja (PDF): USKORO1 DAN / IZLET / AUTOBUSOM

TERMIN PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANA
USKORO2.690,00 dinara

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
  • Obilazak turističkih lokaliteta navedenih u programu putovanja
  • Licencirani turistički vodič i
  • Troškovi organizacije putovanja.

NAPOMENE:

  • Prijava i rezervacija bez rizika, uplata 500 dinara prilikom rezervacije, a ostatak iznosa 10 dana pred put. U slučaju otkaza aranžmana od strane Agencije usled više sile, sva uplaćena sredstva vraćaju se u celosti.
  • Prema Zakonu o turizmu, čl. 79, Garancija putovanja se ne odnosi na jednodnevne izlete tj. putovanja kraća od 24 sata.
  • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 30 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika Agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE


Program “Blaga Homolja”, zaveden je pod rednim brojem 01 u knjizi evidencija programa turističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu. Cenovnik br. 1 od 22.02.2021. Šifra programa: SRB – BH 01.


Organizator izleta je turistička agencija “ELITE TRAVEL” Novi Sad