SREMSKA MITROVICA → CARSKA PALATA SIRMIUM → SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA → SRPSKI MUZEJ HLEBA JEREMIJA

TERMIN PUTOVANJA:USKORO

INFORMACIJE I REZERVACIJE:
021/66-11-250
069/55-21-210
office@elitetravel.co.rs

Putovanje ne bira vreme i svaki trenutak pravi je trenutak za nova putovanja i iskustva. Mi Vam predlažemo da sa nama krenete na neko od mnogih nezaboravnih putovanja koja smo spremili za Vas.

Na ovom putovanju upoznajemo Srbiju i dopadljivi Srem. Na našem putovanju kroz Srem posetićemo Sremsku Mitrovicu i obići Carsku palatu Sirmium. Uživaćemo u čarima Specijalnog rezervata prirode Zasavice. Posetićemo jedinstveni u svetu Srpski muzej hleba Jeremija.

Putovanja su kreirana iz našeg ugla, sa više od 20 godina iskustva u organizaciji putovanja koja podrazumevaju kvalitet, iskusne vodiče, vozače, lagani ritam i uživanje u samom doživaljaju puta. 

NE PUTUJEMO RADI PUTOVANJA, PUTUJEMO RADI UŽIVANJA!


PROGRAM PUTOVANJA:
NOVI SAD → SREMSKA MITROVICA → ZASAVICA → PEĆINCI NOVI SAD

→ Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 08:00 sati. Vožnja do Sremske Mitrovice – obilazak grada koji zapravo skriva pravu veličinu antičkog Sirmijuma, jednog od najvažnijih gradova kasnog Rimskog carstva. Svoj vrhunac Sirmijum je doživeo u III veku kada je bio proglašen jednom od prestonica Carstva. Danas je arheološki lokalitet raširen celim gradskim jezgrom savremene Sremske Mitrovice, sa sistemom puteva, akvadukata i vojnih utvrđenja, ostacima carske palate, termi, pozorišta… Obilazak Carske Palate „Sirmiuma“ – Carske palate u rimsko doba su imale službeni prostor za obavljanje carskih dužnosti, a takođe i privatne prostorije za stanovanje cara i njegove porodice. Pored palate otkriven je i Cirkus (Hipodrom) u kom su se odvijale trke kolima, najpopularniji sport u antičkom svetu.

→ Nastavak putovanja do Specijalnog rezervata prirode – Zasavice, koji je 1997. godine stavljen pod zaštitu države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Zasavica predstavlja oazu za oko 200 vrsta biljaka, 120 vrsta ptica, dvadesetak vrsta riba. Ručak. Posle ručka vožnja brodićem. Obilazak farme magaraca, jedinstvene farme u zemlji a i šire. Slobodno vreme za šetnju i kupovinu proizvoda od mangulice i magarećeg mleka.

→ Putovanje nastavljamo odlaskom u Pećince gde se nalazi jedinstven u svetu Srpski muzej hleba – Jeremija. Ovaj muzej ima oko 2000 muzejskih predmeta razvrstanih u etnografsku, arheološku i likovnu zbirku. Slobodno vreme do polaska. Dolazak u Novi Sad na mesto polaska u večernjim satima.


Program putovanja (PDF): DOPADLJIVI SREM (USKORO)1 DAN – IZLET AUTOBUSOM

TERMIN PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANAALL INCLUSIVE CENA ARANŽMANA
USKOROUSKOROUSKORO*

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • Licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja i
 • Troškovi organizacije putovanja.

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO (PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI):

 • Ulaznica za Carsku palatu Sirmium: 100 dinara
 • Ulaznica za Specijalni rezervat prirode Zasavica i vožnja turističkim brodom Umbra: 600 dinara
 • Ulaznica za Sprski muzej hleba Jeremija: 350 dinara
 • Ručak

* U ALL INCLUSIVE CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • troškovi organizacije putovanja,
 • ulaznice po programu putovanja (Carska palata „Sirmium“, Specijalni rezervat prirpde Zasavica i Srpski muzej hleba Jeremija) i
 • ručak.

NAPOMENE:

 • Plaćanje 50% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 10 dana pre putovanja.
 • Prema Zakonu o turizmu, čl. 79, Garancija putovanja se ne odnosi na jednodnevne izlete tj. putovanja kraća od 24 sata.
 • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene i Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE

Opšti uslovi putovanja (PDF): OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.


Cenovnik br. 1 za program: „Dopadljivi Srem“ od 20.08.2020. godine

Šifra programa: SRB – SMZ 01