Krstarenja Srbijom


VILA ZLATNI BREG → SMEDEREVSKA TVRĐAVA → SREBRNO JEZERO → GOLUBAČKI GRAD → LEPENSKI VIR → KLADOVO → HE ĐERDAP → KRSTARENJE ĐERDAPSKOM KLISUROM → RAJKOVA PEĆINA

TERMIN PUTOVANJA:USKORO

INFORMACIJE I REZERVACIJE:
021/66-11-250
069/55-21-210
office@elitetravel.co.rs

Putovanje ne bira vreme i svaki trenutak pravi je trenutak za nova putovanja i iskustva. Mi Vam predlažemo da sa nama krenete na neko od mnogih nezaboravnih putovanja koja smo spremili za Vas.

Na ovom putovanju upoznajemo Istočnu Srbiju i krstarimo Đerdapom, prvim geoparkom u Srbiji. Na našem putovanju posetićemo Vilu „Zlatni Breg“ u Smederevu, poznati letnjikovac porodice Obrenović sa jednim od najlepših pogleda na Dunav i Panonsku niziju. Uživaćemo u čarima i lepotama Srebrnog jezera, poznatog i kao „srpsko more“. Naučićemo sve misterije koje pruža srednjovekovna tvrđava Golubački grad, koja je nakon renoviranja prava lepotica na obali Dunava. Nezaobilazna stanica na putovanju kroz Nacionalni park Đerdap je i arheološko nalazište Lepenski vir gde ćemo videti ostatke najstarijeg sedelačkog naselja u Evropi. Ići ćemo u obilazak hidroelektrane Đerdap, najveće hidroelektrane koja je ukrotila reku Dunav. Krstarenje Đerdapskom klisurom predstavlja najatraktivniji deo putovanja, videćemo gde je Dunav najuži i najdublji, Trajanovu tablu, rumunski manastir Mrakonija i kamenu skulpturu dačanskog kralja Decebala. Za kraj putovanja uživamo u pećinskom nakitu Rajkove pećine koja je dobila ime po čuvenom Rajku Vojvodi.

Putovanja su kreirana iz našeg ugla, sa više od 20 godina iskustva u organizaciji putovanja koja podrazumevaju kvalitet, iskusne vodiče, vozače, lagani ritam i uživanje u samom doživaljaju puta. 

NE PUTUJEMO RADI PUTOVANJA, PUTUJEMO RADI UŽIVANJA!


PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN PUTOVANJA:
NOVI SAD → SMEDEREVO → GOLUBAČKI GRAD → LEPENSKI VIR → KLADOVO

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 07:00 sati. Putuje se preko Beograda. Prvo stajanje na našem putovanju pravimo u Smederevu. Poseta vili “Zlatni Breg” poznatijoj kao letnjikovac porodice Obrenović. Imanje je kupio osnivač dinastije Miloš Obrenović, a dvorski život ovde je ustanovljen za vreme kralja Milana i kraljice Natalije. U letnjikovcu je kraljevski par priređivao zabave i okupljao poznate umetnike i književnike. Oko vile se nalazi uređeni dvorski park sa jednim od najlepših pogleda na Dunav i Panonsku niziju. 

Zatim odlazak do Smederevske tvrđave. Obilazak srednjovekovne tvrđave koju je sagradio despot Đurađ Branković u XV veku. Smederevski grad je bio (kada se izuzmu utvrđene varoši) jedna od najvećih srednjovekovnih tvrđava u Evropi i druga srednjovekovna srpska prestonica na obali Dunava. Nakon obilaska odlazak do Srebrnog jezera. Srebrno jezero je veštačko jezero na desnoj obali Dunava i predstavlja njen nekadašnji rečni rukavac koji je danas zatvoren dvema branama, Predah za odmor, šetnju i isprobavanje lokalnih gastronomskih specijaliteta.

 Nastavak puta do Golubačkog grada. Golubački grad, ili jednostavno Golubac, zapravo je srednjovekovna tvrđava na desnoj obali Dunava, izgrađena na samom ulazu u Đerdapsku klisuru, 28 km nizvodno od Srebrnog jezera. Tvrđava je do dana današnjeg predmet raznih spekulacija kada je datiranje u pitanju, i niko sa sigurnošću ne može da kaže ko je tvorac, ili na čijim temeljima je nastala. Misterija vezana za Golubački grad dodatno daje na značaju velelepnom zdanju koje na osnovu izgleda koji je sačuvalo možemo najtešnje povezati sa srednjovekovnom srpskom državom. Golubac je imao burnu istoriju. Razgledamo srednjovekovni grad sa 9 kula, a tura obuhvata posetu Palati, izložbu “Vitezovi golubačke tvrđave” i posetu kulama 9, 8 i 5.

 Nastavak puta do arheološkog nalazišta Lepenski vir starog oko 7.000 godina, sa tragovima osam naselja iz raznih epoha, ribolikim skulpturama… Nakon razgledanja odlazak u Kladovo. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.


2. DAN PUTOVANJA:
KLADOVO → HE ĐERDAP → KRSTARENJE ĐERDAPSKOM KLISUROM → RAJKOVA PEĆINA →  NOVI SAD

Doručak. Posle doručka napuštanje hotela i odlazak do hidroelektrane “Đerdap”; poseta najvećoj hidroelektrani na Dunavu u trajanju od 60 minuta. Nakon 8 godina izgradnje zajedničkim snagama Rumunije i Jugoslavije, 1972. godine hidroelektrana dobija najveće hidroagregare na svetu. Pored obilaska mašinske hale prolazi se i iznad kanala prevodnice koja prebacuje brodove iz jednog u drugo jezero sa visinskom razlikom od 25 m. Nastavak vožnje ka Tekiji gde je ukrcavanje na brod.

→ Krstarenje Đerdapskom klisurom predstavlja najatraktivniji deo programa putovanja. Prirodna i kulturna riznica, jedinstvena u Srbiji, koja se na pravi način može doživeti samo “sa vode”. Plovimo do najužeg (154 m) i najdubljeg (93 m) dela Dunava. Brod usporava kod Trajanove table, rumunskog manastira Mrakonia i najviše kamene skulpture u Evropi, dačanskog kralja Decebala.

Po završetku plovidbe vožnja autobusom do “Rajkove pećine” koja je ime dobila po čuvenom Rajku Vojvodi, za koga se pretpostavlja da je živeo u XVII veku i koji je, po predanju, pljačkao turske karavane, a blago sakrivao u ovoj pećini. Pećina obiluje prirodnim pećinskim nakitom : stalaktitima, stalagmitima, pećinskim stubovima… Nakon obilaska pećine polazak za Novi Sad, gde se na mesto polaska stiže oko 23 sata.


Program putovanja (PDF): USKORO2 DANA – PUTOVANJE AUTOBUSOM

TERMIN PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANAALL INCLUSIVE CENA ARANŽMANA
USKOROUSKOROUSKORO*

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • 1 noćenje na bazi polupansiona u Hotelu Đerdap 3* u Kladovu,
 • Licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • Troškovi organizacije putovanja i
 • Ulaznica za dvočasovno krstarenje brodom Đerdapskom klisurom.

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO (PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI):

 • Ulaznica za Smederevsku tvrđavu: 120 dinara
 • Ulaznica za Vilu Zlatni Breg: 300 dinara
 • Ulaznica za Golubački grad: 450 dinara
 • Ulaznica za Lepenski vir: 400 dinara
 • Ulaznica za HE Đerdap: 200 dinara
 • Ulaznica za Rajkovu pećinu: 250 dinara
 • Etno ručak sa tamburašima na brodu

*U ALL INCLUSIVE CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • troškovi organizacije putovanja,
 • 1 noćenje na bazi polupansiona u Hotelu Đerdap 3* u Kladovu,
 • ulaznice po programu putovanja (Vila Zlatni Breg, Smederevska tvrđava, Golubački grad, Lepenski vir, HE Đerdap, Rajkova pećina) i
 • dvočasovno krstarenje brodom Đerdapskom klisurom, sa etno ručkom i tamburašima.

NAPOMENE:

 • Plaćanje 50% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 10 dana pre putovanja ili na 2 mesečne rate uz polaganje čekova.
 • Hotel Đerdap 3* – Hotel Đerdap se nalazi na samoj obali Dunava i  sa svojih osam spratova dominira panoramom grada. Sve sobe poseduju sopstveno kupatilo, televizor i telefon. U sastavu hotela su restoran „Zlatna sala“, dve kongresne sale, aperitiv bar, lobby bar i dve letnje bašte sa pogledom na Dunav. Ceo objekat je pokriven Free Wi-Fi internetom. (Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera).
 • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge, piće na brodu.
 • Cena aranžmana se odnosi na smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama.
 • Doplata za smeštaj u 1/1 sobi iznosi: 750,00. dinara.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene i Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE

Opšti uslovi putovanja (PDF): OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


Prema zakonu o turizmu organizator putovanja ima propisanu polisu osiguranja broj: 300068162 od 01.01.2020. godine, polisa akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, u visini od 250.000 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su odreĎene Opštim uslovima putovanja i Programom putovanja.


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.

Licenca Ministarstva za turizam OTP 81/2020, kategorija A 25 od 31.01.2020. godine


Cenovnik br. 1 za program: „Geopark Đerdap“ od 28.07.2020. godine

Šifra programa: SRB – GĐ01