PROGRAM PUTOVANJA:
NOVI SAD → SMEDEREVO → RAM → SREBRNO JEZERO → KRSTARENJE → NOVI SAD

→ Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 07:00 sati. Putuje se preko Beograda do Smedereva i Smederevske tvrđave. Obilazak srednjovekovne tvrđave koju je sagradio despot Đurađ Branković u XV veku. Smederevski grad je bio (kada se izuzmu utvrđene varoši) jedna od najvećih srednjovekovnih tvrđava u Evropi i druga srednjovekovna srpska prestonica na obali Dunava.

→ Nastavak putovanja do tvrđave Ram. Tvrđava Ram je nedavno renovirana, spada u najstarija artiljerijska utvrđenja u Srbiji. Nema pouzdanih podataka o vremenu nastanka tvrđave Ram, ali se prvi put pominje 1128. godine, kao mesto u čijoj blizini su se sukobile vizantijska i mađarska vojska.

→ Posle obilaska tvrđave vožnja do Srebrnog jezera. Srebrno jezero je veštačko jezero na desnoj obali Dunava i predstavlja njen nekadašnji rečni rukavac koji je danas zatvoren dvema branama. Slobodno vreme za individualne aktivnosti: šetnju, razgledanje… Ručak (fakultativno).

→ Nakon slobodnog vremena ukrcavanje na brod « Silver Star » i tročasovna plovidba sa zadivljujućim pogledom na dunavsko priobalje – Veliko Gradište, ušće reke Pek, naselje Požežno (svaka kuća je mala fabrika metli), rečno ostrvo Moldova (pripada Rumuniji) i na kraju svakako najveća atrakcija ovog putovanja Golubačka tvrđava na samom ulasku u Đerdapsku klisuru. Panoramsko razgledanje tvrđave Golubački grad sa broda koja je do dana današnjeg predmet raznih spekulacija kada je datiranje u pitanju, i niko sa sigurnošću ne može da kaže ko je tvorac, ili na čijim temeljima je nastala. Misterija vezana za Golubački grad samo dodatno daje na značaju, koje na osnovu izgleda koji je sačuvalo možemo najtešnje povezati sa srednjovekovnom srpskom državom. Povratak ka Srebrnom jezeru.

→ Nakon plovidbe povratak autobusom ka Novom Sadu. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima.


Program putovanja (PDF): TVRĐAVE NA DUNAVU (USKORO)