1. DAN PUTOVANJA:
NOVI SAD → SMEDEREVO → GOLUBAČKI GRAD → LEPENSKI VIR → KLADOVO

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 07:00 sati. Putuje se preko Beograda. Prvo stajanje na našem putovanju pravimo u Smederevu. Poseta vili “Zlatni Breg” poznatijoj kao letnjikovac porodice Obrenović. Imanje je kupio osnivač dinastije Miloš Obrenović, a dvorski život ovde je ustanovljen za vreme kralja Milana i kraljice Natalije. U letnjikovcu je kraljevski par priređivao zabave i okupljao poznate umetnike i književnike. Oko vile se nalazi uređeni dvorski park sa jednim od najlepših pogleda na Dunav i Panonsku niziju. 

Zatim odlazak do Smederevske tvrđave. Obilazak srednjovekovne tvrđave koju je sagradio despot Đurađ Branković u XV veku. Smederevski grad je bio (kada se izuzmu utvrđene varoši) jedna od najvećih srednjovekovnih tvrđava u Evropi i druga srednjovekovna srpska prestonica na obali Dunava. Nakon obilaska odlazak do Srebrnog jezera. Srebrno jezero je veštačko jezero na desnoj obali Dunava i predstavlja njen nekadašnji rečni rukavac koji je danas zatvoren dvema branama, Predah za odmor, šetnju i isprobavanje lokalnih gastronomskih specijaliteta.

 Nastavak puta do Golubačkog grada. Golubački grad, ili jednostavno Golubac, zapravo je srednjovekovna tvrđava na desnoj obali Dunava, izgrađena na samom ulazu u Đerdapsku klisuru, 28 km nizvodno od Srebrnog jezera. Tvrđava je do dana današnjeg predmet raznih spekulacija kada je datiranje u pitanju, i niko sa sigurnošću ne može da kaže ko je tvorac, ili na čijim temeljima je nastala. Misterija vezana za Golubački grad dodatno daje na značaju velelepnom zdanju koje na osnovu izgleda koji je sačuvalo možemo najtešnje povezati sa srednjovekovnom srpskom državom. Golubac je imao burnu istoriju. Razgledamo srednjovekovni grad sa 9 kula, a tura obuhvata posetu Palati, izložbu “Vitezovi golubačke tvrđave” i posetu kulama 9, 8 i 5.

 Nastavak puta do arheološkog nalazišta Lepenski vir starog oko 7.000 godina, sa tragovima osam naselja iz raznih epoha, ribolikim skulpturama… Nakon razgledanja odlazak u Kladovo. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.


2. DAN PUTOVANJA:
KLADOVO → HE ĐERDAP → KRSTARENJE ĐERDAPSKOM KLISUROM → RAJKOVA PEĆINA →  NOVI SAD

Doručak. Posle doručka napuštanje hotela i odlazak do hidroelektrane “Đerdap”; poseta najvećoj hidroelektrani na Dunavu u trajanju od 60 minuta. Nakon 8 godina izgradnje zajedničkim snagama Rumunije i Jugoslavije, 1972. godine hidroelektrana dobija najveće hidroagregare na svetu. Pored obilaska mašinske hale prolazi se i iznad kanala prevodnice koja prebacuje brodove iz jednog u drugo jezero sa visinskom razlikom od 25 m. Nastavak vožnje ka Tekiji gde je ukrcavanje na brod.

→ Krstarenje Đerdapskom klisurom predstavlja najatraktivniji deo programa putovanja. Prirodna i kulturna riznica, jedinstvena u Srbiji, koja se na pravi način može doživeti samo “sa vode”. Plovimo do najužeg (154 m) i najdubljeg (93 m) dela Dunava. Brod usporava kod Trajanove table, rumunskog manastira Mrakonia i najviše kamene skulpture u Evropi, dačanskog kralja Decebala.

Po završetku plovidbe vožnja autobusom do “Rajkove pećine” koja je ime dobila po čuvenom Rajku Vojvodi, za koga se pretpostavlja da je živeo u XVII veku i koji je, po predanju, pljačkao turske karavane, a blago sakrivao u ovoj pećini. Pećina obiluje prirodnim pećinskim nakitom : stalaktitima, stalagmitima, pećinskim stubovima… Nakon obilaska pećine polazak za Novi Sad, gde se na mesto polaska stiže oko 23 sata.


Program putovanja (PDF): USKORO