PROGRAM PUTOVANJA:

(PROGRAM PUTOVANJA U PDF-u: USKORO)

  1. dan NOVI SAD – OHRID:

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 22:00 sata. Noćna vožnja kroz Srbiju i Severnu Makedoniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanjem carinskih formalnosti…

  1. dan OHRID:

Dolazak u Ohrid u jutarnjim satima. Kraće osveženje i polazak u obilazak Ohrida. Panoramski obilazak starog i istorijskog dela grada Ohrida poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima: Arheološki muzej, crkva Sv. Sofije iz XI veka, crkva Sv. Bogorodice Perivlepte (Sv. Kliment) izgrađena 1295. godine na vrhu starog grada, Rimski teatar. Obilazak crkve Sv. Jovana Bogoslova Kanea, jedne od najstarijih crkava u Ohridu. Obilazak stare čaršije i šoping u autentičnim ohridskim dućanima poznatim po izuzetnim filigranskim rukotvorinama i nadaleko čuvenim ohridskim biserima. Odlazak na Samuilovu tvrđavu izgrađenu na najvišem delu brda iznad grada. Smeštaj u hotel. Noćenje.

  1. dan OHRID – SVETI NAUM – CRNI DRIM:

Doručak. Fakultativni izlet do Sv. Nauma, manastira iz IX veka sa najpoznatijom freskom Sv. Metodija i njegovih učenika koja uključuje: Sv. Nauma, Sv. Klimenta i Sv. Savu Tvrorca. Panoramski pogled na muzej na vodi „Zaliv na koskite“. Na Sv. Naumu obilazak samog izvora Crnog Drima. Nakon obilaska manastira i izletišta Sv. Naum sledi povratak za Ohrid. Fakultativna vožnja brodom po jezeru. Putnici koji ne idu na fakultaitvne izlete imaju slobodno vreme. Noćenje.

  1. dan OHRID – SKOPLJE – NOVI SAD:

Doručak. Posle doručka polazak za Skopje gde je razgledanje Skopske tvrđave – kale, crkve Sv. Spasa, Mustafapašine džamije… Nastavak putovanja za Srbiju sa pauzama radi osveženja i obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Novi Sad oko ponoći, vreme dolaska zavisi od dužine čekanja na graničnim prelazima i od uslova na putevima, na šta organizator putovanja ne može da utiče.


TERMIN PUTOVANJAREDOVNA CENA ARANŽMANASPECIJALNA CENA ARANŽMANA
USKOROUSKOROUSKORO

(PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE (NBS) NA DAN UPLATE)


U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji, 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3*/4* u Ohridu (tačan naziv hotela biće poznat najkasnije 7 dana pred putovanje), razgledanje Ohrida i Skoplja, ulaznice za Samuilovu tvrđavu, turistički vodič tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: međunarodno putno zdravstveno osiguranje u iznosu od cca 1.-€ po danu (nije obavezno), komunalna gradska taksa u iznosu od 2.-€ po noći (ukupno 4.-€ i plaća se na recepciji hotela), ulaznice u crkve (ulaz oko 100 denara (oko 200 dinara)), fakultativni izleti po programu putovanja, individualni troškovi putnika.

NAPOMENA:

  • Plaćanje 40% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 15 dana pre putovanja.
  • Državljani R. Srbije mogu ulaziti u R. Severnu Makedoniju sa važećom biometrijskom ličnom kartom.
  • Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 putnika.

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

Sveti Naum i Crni Drim: 10 € po osobi. 

Vožnja brodom po jezeru: 10 € po osobi.


Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 10 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs).

Posebne napomene (PDF): Posebne napomene


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.

Licenca Ministarstva za turizam OTP 81/2020, kategorija A 25 od 31.01.2020. godine


Cenovnik br. 1 za program: „Ohrid / Skoplje – 4 dana autobusom“ od 10.01.2020.

Šifra programa: XY – OS 01


„ELITE TRAVEL“ JE ČLANICA „YUTA“ ASOCIJACIJE