PROGRAM PUTOVANJA:

(PROGRAM PUTOVANJA U PDF-u: USKORO)

NOVI SAD – SENTANDREJA – BUDIMPEŠTA – NOVI SAD:

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 05:00 sati. Putuje se preko Subotice i Segedina. Vožnja uz usputne pauze za carinske formalnosti i po potrebi grupe za odmor i osveženje. Dolazak u Sentandreju oko 11 sati. Barokni gradić severno od Budimpešte, koji su krajem XVII veka obnovili Srbi. Razgledanje glavnog trga sa Trgovačkim krstom, Saborne crkve, kuće Jakova Ignjatovića… Odlazak do Budimpešte. Panoramsko razgledanje grada – Trg Milenijum, Varošliget (gradski park), Ambasada Republike Srbije, Andraši bulevar, Opera, Parlament, mostovi na Dunavu, Budimski dvorac, Ribarski bastion, brdo Svetog Gelerta…. Slobodno vreme u Vaci ulici ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – vožnja brodom Dunavom. Polazak za Novi Sad oko 19 sati. Dolazak oko ponoći, vreme dolaska zavisi od dužine čekanja na graničnim prelazima i od uslova na putevima, na šta organizator putovanja ne može da utiče.


TERMIN PUTOVANJAREDOVNA CENA ARANŽMANA
USKOROUSKORO

(PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE (NBS) NA DAN UPLATE)


U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji, razgledanje Sentandreje, panoramsko razgledanje Budimpešte, turistički vodič tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: međunarodno putno zdravstveno osiguranje u iznosu od cca 1.-€ po danu (nije obavezno), individualni troškovi.

NAPOMENA:

  • Plaćanje 40% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 15 dana pre putovanja.
  • Fakultativni izlet, vožnja brodom Dunavom: 15.-€.
  • Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 putnika.
  • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u države Evropske Unije (EU) pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.
  • Prema Zakonu o turizmu, čl. 79, Garancija putovanja se ne odnosi na jednodnevne izlete tj. putovanja kraća od 24 sata.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 10 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs).

Posebne napomene (PDF): Posebne napomene


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.

Licenca Ministarstva za turizam OTP 81/2020, kategorija A 25 od 31.01.2020. godine


Cenovnik br. 1 za program: „Budimpešta – Sentandreja izlet autobusom“ od 10.01.2020.

Šifra programa: EA – BS 01


„ELITE TRAVEL“ JE ČLANICA „YUTA“ ASOCIJACIJE