5 DANA – PUTOVANJE AUTOBUSOM!

4 PUNA PANSIONA!


TERMIN PUTOVANJACENA ARANŽMANA
USKOROUSKORO

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • 4 puna pansiona u etno selu Stara planina,
 • licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja i
 • troškovi organizacije putovanja i troškovi organizacije putovanja.

POPUSTI ZA DECU:

 •  

NAPOMENE:

 • Plaćanje 40% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 10 dana pre putovanja ili na 2 mesečne rate uz polaganje čekova.
 • Prevoz obavljamo autobusima koji ispunjavaju odredbe Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i druge propise o bezbednosti u saobraćaju.
 • Etno selo Stara planina se nalazi u podnožju Stare planine, okruženo prelepom prirodom, u mestu Kalna. Udaljeno od buke, Selo odiše mirom i tišinom, što ga čini idelanim za odmor i relaksaciju. Ljubazno osoblje uz prijatan ambijent nudi domaću hranu i sklonište od stresa i životnog tempa koji je civilizacija donela u urbane sredine. U prostranom dvorištu su raspoređeni letnjikovci, tobogan i ljuljaške za decu, manji bazen. Od dodatnih sdaržaja imaju bilijar i stoni tenis. Na 500m od objekta su sportski tereni za fudbal, mali fudbal, košarku. Sobe su od dvokrevetnih do petokrevetnih, svaka sa kupatilom. Nema televizora u sobi (što ističemo kao prednost), wifi je dostupan.
 • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge i fakultativne izlete.
 • Cena fakultativnih izleta je rađena na minimun 15 prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika zadržavamo pravo na korekciju cene.
 • Doplata za smeštaj u 1/1 sobi na upit.

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • Vožnja gondolom – 990,00 dinara po osobi (autobuski prevoz + vožnja gondolom).
 • Manastir Temska i vodopad Bigar – 600,00 dianra po osobi.
 • Knjaževac – 690,00 dinara po osobi.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 35 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene i Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE

Opšti uslovi putovanja (PDF): OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


Prema zakonu o turizmu organizator putovanja ima propisanu polisu osiguranja broj: 300068162 od 01.01.2020. godine, polisa akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, u visini od 250.000 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su odreĎene Opštim uslovima putovanja i Programom putovanja.


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.

Licenca Ministarstva za turizam OTP 81/2020, kategorija A 25 od 31.01.2020. godine


Cenovnik br. 1 za program: „Stara planina“ od 01.08.2020. godine

Šifra programa: SRB – SP01