2 DANA – PUTOVANJE AUTOBUSOM

TERMIN PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANAALL INCLUSIVE CENA ARANŽMANA
USKOROUSKOROUSKORO*

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • 1 noćenje na bazi polupansiona u hotelu Drinska Lasta 3* u Ljuboviji,
 • Licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • Troškovi organizacije putovanja i
 • Ulaznica za krstarenje Perućačkim jezerom i Drinom.

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO (PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI):

 • Ulaznica za Tršić i muzej u Manastiru Tronoša: 200 dinara
 • Ručak na brodu

U ALL INCLUSIVE CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO*:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • troškovi organizacije putovanja,
 • 1 noćenje na bazi polupansiona u hotelu Drinska lasta 3* u Ljuboviji,
 • ulaznice po programu putovanja (Tršić, manastir Tronoša) i
 • dvočasovno krstarenje Perućačkim jezerom i Drinom sa ručkom na brodu.

NAPOMENE:

 • Plaćanje 50% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 10 dana pre putovanja, ili na 2 mesečne rate uz polaganje čekova.
 • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge, piće na brodu, piće na brodu.
 • Cena aranžmana se odnosi na smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama.
 • Doplata za smeštaj u 1/1 sobi iznosi: 2.000,00 dinara.

Hotel “Drinska Lasta” 3* se nalazi u Ljuboviji, u uređenom kompleksu od 30 ari, u prelepom prirodnom okruženju, na 50 metara od reke Drine, sa uređenim stazama za šetnju. Gostima su na raspolaganju dva otvorena bazena, za decu i odrasle. Sve sobe su opremljene klima uređajem, plazma televizorom i kupatilom sa tuš kabinom. WIFI internet je besplatan za sve goste hotela. (opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera)


Aranžman je rađen na bazi od minimum 35 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene i Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE

Opšti uslovi putovanja (PDF): OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


Prema zakonu o turizmu organizator putovanja ima propisanu polisu osiguranja broj: 300068162 od 01.01.2020. godine, polisa akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, u visini od 250.000 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su odreĎene Opštim uslovima putovanja i Programom putovanja.


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.

Licenca Ministarstva za turizam OTP 81/2020, kategorija A 25 od 31.01.2020. godine


Cenovnik br. 1 za program: „Zapadna Srbija“ od 01.08.2020. godine

Šifra programa: SRB – ZS01