1 DAN – IZLET AUTOBUSOM

TERMIN PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANA
USKOROUSKORO

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
  • Licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja i
  • Troškovi organizacije putovanja.
  • Ulaznica za Arheološko nalazište Viminacijum

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO (PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI):

  • Ulaznica za Vilu Zlatni Breg: 300 dinara
  • Ulaznica za Smederevsku tvrđavu: 120 dinara
  • Ulaznica za Ergelu Ljubičevo: 150 dinara

NAPOMENE:

  • Plaćanje 50% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 10 dana pre putovanja.
  • Prema Zakonu o turizmu, čl. 79, Garancija putovanja se ne odnosi na jednodnevne izlete tj. putovanja kraća od 24 sata.
  • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene i Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE

Opšti uslovi putovanja (PDF): OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.


Cenovnik br. 1 za program: „Viminacijum“ od 15.09.2020. godine

Šifra programa: SRB – VIM 01