1 DAN / IZLET / AUTOBUSOM

TERMIN PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANA
USKOROUSKORO

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
  • Obilazak turističkih lokaliteta navedenih u programu putovanja
  • Licencirani turistički vodič i
  • Troškovi organizacije putovanja.

NAPOMENE:

  • Prijava i rezervacija bez rizika, uplata 500 dinara prilikom rezervacije, a ostatak iznosa 10 dana pred put. U slučaju otkaza aranžmana od strane Agencije usled više sile, sva uplaćena sredstva vraćaju se u celosti.
  • Prema Zakonu o turizmu, čl. 79, Garancija putovanja se ne odnosi na jednodnevne izlete tj. putovanja kraća od 24 sata.
  • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge.
  • Zbog specifične epidemiološke situacije moguće je da neki turistički lokaliteti ne rade i ne primaju turističke posete. U slučaju da je u ceni aranžmana ulaznica za turistički lokalitet koji ne radi, novac za ulaznice biće vraćen. Takođe, postoji mogućnost promene dozvoljenog kapaciteta putnika u turističkim autobusima, a takve promene mogu uticati i na cenu aranžmana. Tokom nestabilne epidemiološke situacije moguće su promene i korekcije u realizaciji putovanja, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni, ukoliko dođe do istih. Agencija Elite Travel zadržava pravo u zavisnosti od objektivne situacije da izmeniti pojedine stavke iz programa putovanja radi organizovanja što bezbednijeg i kvalitetnijeg putovanja.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 30 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika Agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE


Program “Stara Raška”, zaveden je pod rednim brojem 03 u knjizi evidencija programa turističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu. Cenovnik br. 1 od 10.04.2021. Šifra programa: SRB – SR 01.


Organizator izleta je turistička agencija “ELITE TRAVEL” Novi Sad