6 DANA – PUTOVANJE AUTOBUSOM!

3 NOĆENJA SA DORUČKOM!


TERMIN PUTOVANJASPECIJALNA CENA ARANŽMANA
USKOROUSKORO

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Istanbulu,
 • panoramsko razgledanje Sofije,
 • panoramsko razgledanje Istanbula,
 • licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • usluge lokalnog turističkog vodiča i
 • troškovi organizacije putovanja.

NAPOMENE:

 • Plaćanje 40% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 10 dana pre putovanja ili na 2 rate uz polaganje čekova.
 • Poklon izlet odlazak na vidikovac Čamlidža.
 • Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 putnika.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u države Evropske Unije (EU) pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge, međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativne izlete.
 • Cena aranžmana se odnosi na smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama.
 • Doplata za smeštaj u 1/1 sobi: na upit.
 • Mogućnost organizovanja transfera iz svih gradova Vojvodine, cena transfera ide na upit i zavisi od broja putnika.

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • Plava Džamija, Aja Sofija, Topkapi palata, Antički hipodrom i Cisterna Bazilika: 35 € po osobi.
 • Palata Dolmabahče: 30 € po osobi.
 • Tursko veče sa večerom i pratećim programom: 30 € po osobi.
 • Vožnja na brodu po Bosforu i Vaseljenska patrijaršija: 20 € po osobi.
 • Pjer Loti i Minijaturk park: 20 € po osobi.

Bosna Hotel 3*, Hotel Buyuk Paris 3* ili sličan: nalaze se u starom istorijskom jezgru (Laleli, Aksaraj…), u trgovačkoj i turističkoj zoni, u blizini Kapali čaršije. Hoteli imaju aperitiv bar, restoran… Sobe su 1/2 i 1/3 sa TWC, TV, telefonom, mini barom… (opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera).


Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene i Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE

Opšti uslovi putovanja (PDF): OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


Prema zakonu o turizmu organizator putovanja ima propisanu polisu osiguranja broj: 300068162 od 01.01.2020. godine, polisa akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, u visini od 250.000 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i Programom putovanja.


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.

Licenca Ministarstva za turizam OTP 81/2020, kategorija A 25 od 31.01.2020. godine


Cenovnik br. 1 za program: „Istanbul“ od 01.09.2020. godine

Šifra programa: TUR – IST01