2 DANA – PUTOVANJE AUTOBUSOM

TERMINI PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANAALL INCLUSIVE CENA ARANŽMANA
USKOROUSKOROUSKORO*

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • 1 noćenje na bazi polupansiona u Hotelu Đerdap 3* u Kladovu,
 • Licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • Troškovi organizacije putovanja i
 • Ulaznica za dvočasovno krstarenje brodom Đerdapskom klisurom.

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO (PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI):

 • Ulaznica za Smederevsku tvrđavu: 120 dinara
 • Ulaznica za Vilu Zlatni Breg: 300 dinara
 • Ulaznica za Golubački grad: 450 dinara
 • Ulaznica za Lepenski vir: 400 dinara
 • Ulaznica za HE Đerdap: 200 dinara
 • Ulaznica za Rajkovu pećinu: 250 dinara
 • Etno ručak sa tamburašima na brodu

*U ALL INCLUSIVE CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • licencirani turistički vodič / pratilac tokom putovanja,
 • troškovi organizacije putovanja,
 • 1 noćenje na bazi polupansiona u Hotelu Đerdap 3* u Kladovu,
 • ulaznice po programu putovanja (Vila Zlatni Breg, Smederevska tvrđava, Golubački grad, Lepenski vir, HE Đerdap, Rajkova pećina) i
 • dvočasovno krstarenje brodom Đerdapskom klisurom, sa etno ručkom i tamburašima.

NAPOMENE:

 • Plaćanje 50% od cene aranžmana prilikom prijavljivanja, preostali iznos aranžmana plaća se najkasnije 10 dana pre putovanja ili na 2 mesečne rate uz polaganje čekova.
 • Hotel Đerdap 3* – Hotel Đerdap se nalazi na samoj obali Dunava i  sa svojih osam spratova dominira panoramom grada. Sve sobe poseduju sopstveno kupatilo, televizor i telefon. U sastavu hotela su restoran „Zlatna sala“, dve kongresne sale, aperitiv bar, lobby bar i dve letnje bašte sa pogledom na Dunav. Ceo objekat je pokriven Free Wi-Fi internetom. (Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera).
 • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge, piće na brodu.
 • Cena aranžmana se odnosi na smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama.
 • Doplata za smeštaj u 1/1 sobi iznosi: 750,00. dinara.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene i Opšti uslovi putovanja su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE

Opšti uslovi putovanja (PDF): OPŠTI USLOVI PUTOVANJA


Prema zakonu o turizmu organizator putovanja ima propisanu polisu osiguranja broj: 300068162 od 01.01.2020. godine, polisa akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, u visini od 250.000 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su odreĎene Opštim uslovima putovanja i Programom putovanja.


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.

Licenca Ministarstva za turizam OTP 81/2020, kategorija A 25 od 31.01.2020. godine


Cenovnik br. 1 za program: „Geopark Đerdap“ od 28.07.2020. godine

Šifra programa: SRB – GĐ01