1 DAN / IZLET / AUTOBUSOM

TERMIN PUTOVANJAOSNOVNA CENA ARANŽMANA
USKORO2.790,00 dinara

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • Obilazak turističkih lokaliteta navedenih u programu putovanja,
 • Taksa za ulazak i posetu Spomeniku prirode Lisine,
 • Licencirani turistički vodič i
 • Troškovi organizacije putovanja.

U OSNOVNU CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO (PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI):

 • Ulaznica za Park maketa Despotovac: 150 dinara
 • Ulaznica za Resavsku pećinu: 350 dinara
 • Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena ulaznica je podložna promeni.

NAPOMENE:

 • Prijava i rezervacija bez rizika, uplata 500 dinara prilikom rezervacije, a ostatak iznosa 10 dana pred put. U slučaju otkaza aranžmana od strane Agencije usled više sile, sva uplaćena sredstva vraćaju se u celosti.
 • Prema Zakonu o turizmu, čl. 79, Garancija putovanja se ne odnosi na jednodnevne izlete tj. putovanja kraća od 24 sata.
 • Cena aranžmana ne obuhvata individualne troškove – nepomenute usluge.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 30 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika Agencija ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs). Posebne napomene su sastavni deo Programa putovanja.


Posebne napomene (PDF): POSEBNE NAPOMENE


Program “Biseri Gornje Resave”, zaveden je pod rednim brojem 02 u knjizi evidencija programa turističkih putovanja na osnovu izmena Zakona o turizmu. Cenovnik br. 1 od 02.03.2021. Šifra programa: SRB – BGR 01.


Organizator izleta je turistička agencija “ELITE TRAVEL” Novi Sad