TERMIN PUTOVANJA: 12.02. – 17.02.2019.


PROGRAM PUTOVANJA:

(PROGRAM PUTOVANJA U PDF-u: Istanbul)

  1. dan NOVI SAD – ISTANBUL:

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 16:00 sati. Vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

  1. dan ISTANBUL:

Dolazak u Istanbul u podnevnim satima. Panoramski krug sa razgledanjem iz vozila na putu ka Čamliči  na kojem se nalazi vidikovac. Usputno panoramsko razgledanje: Galata most i Galata kulaTaksim – najveći trg evropskog dela grada sa tipičnim evropskim izgledom i brojnim šoping centrima; Šišli – evropski kvart grada; prelazak preko Bosfora na azijsku stranu preko sjajnog mosta Mehmeda Osvajača… Dolazak na Čamliče odakle se pruža neverovatan pogled na grad. Predah. Odlazak do hotela. Smeštaj. Noćenje.

  1. dan ISTANBUL:

Doručak. Fakultativni izlet u pratnji lokalnog vodiča: Eksterijerni obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Bajazitov trg sa Univerzitetom i džamijomKapali čaršija – najveći orijentalni bazaar na svetu, Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije. Poseta  Plavoj džamiji – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Džamija Selimija; zatim Aja Sofiji – nekada najveća crkva sveta; i  Topkapi palati – sedište osmanske imperije… Slobodno vreme. Uveče fakultativni izlazak u jedan od brojnih nacionalnih restorana na „tursko veče“ sa tradicionalnom večerom i trbušnim plesom. Noćenje.

  1. dan ISTANBUL:

Doručak. Fakultativno  krstarenje Bosforom u trajanju od 2 sata uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo IstanbulaGalata most i Galata kula, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata… Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Popodne slobodno ili fakultativna poseta Dolma Bahče palati – poslednje sedište sultana. Noćenje.

  1. dan ISTANBUL:

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme  (uglavnom za šoping) do 18:00 sati kada se kreće za Srbiju.

  1. dan NOVI SAD:

Dolazak na mesto polaska oko podne.


CENA ARANŽMANA IZNOSI: 129.-€ (po osobi)


OD 20.01.2020. REDOVNA CENA ARANŽMANA IZNOSI: 139.-€

(PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS)


U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji, 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Istanbulu (tačan naziv hotela biće poznat najkasnije 7 dana pred putovanje), panoramsko razgledanje Istanbula, turistički vodič tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: Ulaznice i fakultativni izleti,  međunarodno putno zdravstveno osiguranje u iznosu od cca 1 € po danu.

NAPOMENA:

  • Plaćanje 30.-€ prilikom prijavljivanja u agenciji, preostali iznos aranžmana plaća se u pet mesečnih rata.
  • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u države Evropske Unije (EU) pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
  • Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 putnika.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Plava Džamija, Aja Sofija, Top Kapi, Antički hipodrom: 45.-€

Palata Dolma Bahče: 30.-€

Vožnja na brodu po Bosforu i Vaseljenska patrijaršija: 20.-€

Tursko veče sa večerom i programom: 30.-€


Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 10 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs).

Posebne napomene (PDF): Posebne napomene


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.

Licenca Ministarstva za turizam broj 10/2019.


Cenovnik br. 3 za program: „Istanbul – 6 dana autobusom“ od 01.11.2019.

Šifra programa: EA – IST 02


„ELITE TRAVEL“ JE ČLANICA „YUTA“ ASOCIJACIJE