PROGRAM PUTOVANJA:

(PROGRAM PUTOVANJA U PDF-u: Istanbul)

  1. dan NOVI SAD – ISTANBUL:

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici u 16:00 sati. Vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

  1. dan ISTANBUL:

Dolazak u Istanbul u podnevnim satima. Usputno panoramsko razgledanje: Galata most i Galata kulaTaksim – najveći trg evropskog dela grada sa tipičnim evropskim izgledom i brojnim šoping centrima; Šišli – evropski kvart grada. Odlazak do hotela. Smeštaj. Noćenje.

  1. dan ISTANBUL:

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet u pratnji lokalnog vodiča: Eksterijerni obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Bajazitov trg sa Univerzitetom i džamijom, Kapali čaršija – najveći orijentalni bazar na svetu, Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije. Poseta  Plavoj džamiji – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Džamija Selimija; zatim Aja Sofiji – nekada najveća crkva sveta; i Topkapi palati – sedište osmanske imperije… Slobodno vreme. Uveče fakultativni izlazak u jedan od brojnih nacionalnih restorana na „Tursko veče“ sa tradicionalnom večerom i trbušnim plesom. Noćenje.

  1. dan ISTANBUL:

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno krstarenje Bosforom u trajanju od 2 sata uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo IstanbulaGalata most i Galata kula, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata… Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Nastavak putovanja i razgledanje iz vozila na putu ka Čamliči na kojem se nalazi vidikovac, prelazak preko Bosfora na azijsku stranu preko sjajno mosta Mehmeda Osvajača… Dolazak na Čamliče odakle se pruža neverovatan pogled na grad. Predah. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Dolma Bahče palati – poslednje sedište sultana. Noćenje.

  1. dan ISTANBUL:

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme  (uglavnom za šoping) do 18:00 sati kada se kreće za Srbiju.

  1. dan NOVI SAD:

Dolazak na mesto polaska oko podne, vreme dolaska zavisi od dužine čekanja na graničnim prelazima i od uslova na putevima, na šta organizator putovanja ne može da utiče.TERMIN PUTOVANJA

REDOVNA CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA ARANŽMANA

12.02. – 17.02.2020. (DAN DRŽAVNOSTI)

139€

129€

04.03. – 09.03.2020. (8. MART)

139€

129€

16.04. – 21.04.2020. (USKRS)

149€

139€

29.04. – 04.05.2020. (1. MAJ)

149€

139€

(PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE (NBS) NA DAN UPLATE)


U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO: prevoz udobnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji, 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Istanbulu (tačan naziv hotela biće poznat najkasnije 7 dana pred putovanje), panoramsko razgledanje Istanbula, turistički vodič tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: Ulaznice i fakultativni izleti,  međunarodno putno zdravstveno osiguranje u iznosu od cca 1 € po danu.

NAPOMENA:

  • Plaćanje 30.-€ prilikom prijavljivanja u agenciji, preostali iznos aranžmana plaća se u pet mesečnih rata.
  • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u države Evropske Unije (EU) pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
  • Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 putnika.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Plava Džamija, Aja Sofija, Top Kapi, Antički hipodrom: 45.-€

Palata Dolma Bahče: 30.-€

Vožnja na brodu po Bosforu i Vaseljenska patrijaršija: 20.-€

Tursko veče sa večerom i programom: 30.-€


Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 10 dana pre termina polaska. Oganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


Mole se putnici da se pre zaključivanja Ugovora o putovanju upoznaju sa programom putovanja i napomenama, kao i posebnim napomenama i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Elite Travel koje mogu pročitati na sajtu Agencije (www.elitetravel.co.rs).

Posebne napomene (PDF): Posebne napomene


Važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “ELITE TRAVEL”, Novi Sad.

Licenca Ministarstva za turizam broj 10/2019.


Cenovnik br. 1 za program: „Istanbul – 6 dana autobusom“ od 10.01.2020.

Šifra programa: EA – IST 02


„ELITE TRAVEL“ JE ČLANICA „YUTA“ ASOCIJACIJE