Đerba

Đerba je najveće ostrvo severne Afrike i nalazi se na jugoistočnoj obali Tunisa. Ostrvo je poznato od davnina, a pretpostavlja se da se Homerova priča iz Odiseje, o susretu sa ljudima koji jedu lotos, dešava upravo na Đerbi. Feničani su Đerbu nazivali Meninx, a ostaci tog grada danas postoje samo u tragovima. Đerba ima burnu istoriju jer je zbog svog položaja vekovima bila meta raznih osvajača i pirata. Na ostrvu živi najveća jevrejska zajednica u Tunisu, a čuvena sinagoga, El Griba, jedna je od najstarijih na svetu. Ostrvo vekovima pruža utočište jednoj islamskoj sekti i grupi malteških katolika. Beberski jezik i dalje je u upotrebi na Đerbi, pre svega u gradiću Guellala, poznatom i po “rudnicima” gline i kvalitetnim keramičkim proizvodima.

 

PONUDA 1